Τι εννοουμε με τον όρο αναίμακτη χειρουργική; 

  « Αναίμακτη» χειρουργική ή χειρουργική «αναίμακτου πεδίου» (bloodless field surgery) ονομάζεται η μέθοδολογία που εφαρμόζεται για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Κάθε χειρουργική παρέμβαση διενεργείται με τομές στο δέρμα ( μικρές ή μεγαλες) και κατα συνέπεια θα προκαλέσει  έστω και ελάχιστη απώλεια αίματος. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει μικρή αιμορραγία, η υγεία του δεν επηρεάζεται καθόλου. Αν, όμως, για οποιοδήποτε λόγο παρουσιάσει σημαντική απώλεια αίματος, τότε οι επιπτώσεις στην υγεία του είναι σοβαρές και μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικούς κινδύνους.

  Ποια ειναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χειρουργικής αναίμακτου πεδίου ; 

  Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της αναίμακτης χειρουργικής είναι ότι προάγει την ποιοτικότερη νοσηλεία καθώς ο οργανισμός δεν αποδιοργανώνεται αιμοδυναμικά. Αλλο πλεονέκτημα ειναι η εφαρμογή της τεχνικής σε κατηγορία ασθενών με θρησκευτικές πεποιθήσεις που αρνούνται να δεχτούν οποιαδηποτε μεταγγίση αίματος. Η αναίμακτη χειρουργική  στις μέρες μας  ειναι στο προσκήνιο, για εναν ακομη σημαντικό λόγο . Σε περιόδους πανδημιας (λογω Covid-19) επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τα αποθέματα αίματος για τα επείγοντα περιστατικά. Η επιστήμη σημερα έχει αναπτύξει μεθόδους που επιτρέπουν τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων με μέτρα διατήρησης του αίματος, χωρίς ανάγκη μεταγγίσεων. 

  Οι τρόποι ελαχιστοποίησης της διεγχειρητικής απώλειας αίματος είναι:   

  1. Εμπειρια του χειρουργου σε συνδυασμο με την άριστη γνώση της χειρουργικής ανατομίας.   

  2.Εφαρμογη αναίμακτων τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (minimally invasive surgery)    

  3. Χρηση  σύγχρονων  αιμοστατικών εργαλείων όπως οι διαθερμιες (μονοπολική – διπολική) και εργαλεία ραδιοσυχνοτήτων.    

  4.Εφαρμογη τοπικών αιμοστατικών υλικων χειρουργικου πεδίου αλλά και φαρμακευτικές ουσίες (τρανεξαμικό οξυ) τα οποια περιορίζουν την απωλεια αιματος απο το χειρουργικό πεδίο.    

  5.Χρήση (όταν υπάρχει πρόβλεψη για ενδεχόμενο κίνδυνο σημαντικής απώλεια αίματος) ειδικών συσκευών (γνωστών ως cell saver) όπου το αίμα απο το χειρουργείο αναρροφάται – φιλτράρεται και στην συνέχεια γίνεται επανέγχυση  στον ίδιο ασθενή μετά το χειρουργείο.

  Οι τεχνικές της αναίμακτης χειρουργικής παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή με βασικό  πλεονέκτημα την ελαχιστοποίση επιπλοκών  και τη περιορισμένη, κατά πολύ, απώλεια αίματος, ώστε να μη χρειάζεται ο ασθενής μετάγγιση αίματος.Τα μετεγχειρητικα συμπτώματα όπως είναι η εύκολη κόπωση, οφειλόμενη σε αναιμία περιοριζονται ενώ η αποκατάσταση του χειρουργικού τραύματος είναι ταχύτατη.Από αισθητική πλευρά ελαχιστοποιούνται σημαντικά οι εκχυμώσεις (μελανιές στο δέρμα ) και μειώνονται οι αλλεργικές αντιδράσεις και όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χορήγηση αλλογενούς αίματος.