Επιτυχημένη  παγκοσμίως θεωρείται μια αρθροπλαστική οταν παρέχεται ασφάλεια στον ασθενή , καλη λειτουργικότητα της άρθρωσης και αντοχή στον χρονο (μακροβιότητα των υλικών ) .
  Ενα επιτυχημενο χειρουργείο ειναι σημαντικό γιατί προσφέρει στον ασθενή  ποιότητα ζωής και του εξασφαλίζει διάρκεια στον χρονο.
  Ποίοι ειναι όμως οι βασικοί πυλώνες  μίας  επιτυχημενης αρθροπλαστικής σημερα;
  • Η εξατομίκευση αποτελεί το εφαλτήριο της επιτυχίας. Τα εξατομικευμένα πρωτόκολλα  και ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός δημιουργούν  τις καλύτερες προϋποθέσεις.
  • Η προσπέλαση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον σωματότυπο του ασθενούς για μικροτερη παρέμβαση στους ιστούς . Τα οφέλη από τη μικρή παρεμβατικότητα στούς μύες και στα μαλακά μόρια ποικίλα. Εξασφαλίζει εκτός απο τον μικρότερο τραυματισμό στους ιστούς, μικρότερη απώλεια αίματος και κατα συνέπεια λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.
  • Σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας της  επιτυχίας αποτελεί η  διόρθωση του μηχανικού άξονα του σκέλους. Η παράμετρος αυτη ειναι ζωτικής σημασίας καθως εξασφαλίζει την καλή κινηματική της άρθρωσης (ανώδυνο εύρος κινησης)  και αποτελεί την ΜΟΝΑΔΙΚΗ εγγύηση  για άριστα , μόνιμα και μακροχρόνια αποτελέσματα.

  Το ΚΛΕΙΔΙ στην επιτυχημένη διόρθωση αποτελεί η μυοσκελετικη εξισορρόπηση των ιστών που περιβάλλουν την πάσχουσα άρθρωση . Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με  κανένα είδος “ρομποτικής” ή ψηφιακά υποβοηθούμενης αρθροπλαστικής αλλά μόνον με την γνώση και την επιμελή εφαρμογή αρχών που διέπουν την επιδιόρθωση της παθολογίας .
  Τα ρομποτικα συστήματα δεν πραγματοποιούν και δεν λαμβανουν τέτοιες αποφάσεις ζωτικής σημασίας . Τα ρομποτικά ή ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να “βοηθήσουν” τον χειρουργό να εκτελέσει ένα χειρουργείο.
  Σε ποιους τομείς  έχουμε επιτύχει σημερα σημαντική πρόοδο;
  • Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος μας προσφερει την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών στην αποκατασταση της μυοσκελετικης υγείας.
  • Η χρήση σύγχρονων και καινοτόμων χειρουργικών τεχνικών έχει σαν στόχο το βέλτιστο χειρουργικό αποτέλεσμα, την ελαχιστοποίση του χρόνου νοσηλείας και την ταχεία αποκατάσταση των ασθενών.
  • Μέσα από εξατομικευμένα πρωτόκολλα προσαρμόζουμε το χειρουργείο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.
  Minimally Invasive Surgery:Οι τεχνικές (ελάχιστης επεμβατικοτητας) που εφαρμόζουμε στοχεύουν στην άριστη λειτουργικότητα της άρθρωσης ώστε να επαναφέρουμε την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα των ασθενών. Η αντικατάσταση του φθαρμένου χονδρου γίνεται μέσα απο μικρές τομές  με ταυτόχρονη χρήση υπερσύγχρονων συστημάτων ρομποτικής “υποβοήθησης” οπου απαιτείται .
   Η Αναίμακτη» χειρουργική ή χειρουργική «αναίμακτου πεδίου» (bloodless field surgery) αποτελεί την εφαρμογή ιατρότεχνολογικης μεθοδολογίας μέσα απο την οποία ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.
  Ο ορος Fast Track ή ERAS αποτελεί την σύγχρονη τάση των χειρουργικών επεμβάσεων στο πεδίο της μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Τα πρωτόκολλα ταχείας κινητοποίησης (fast track – Εnhanced Recovery After Surgery) χρησιμοποιούνται στην Ορθοπαιδική και έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή πρακτική του σύγχρονου Ορθοπαιδικού Χειρουργού.
  Βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομείται το οικοδόμημα της μετεγχειρητικής πορείας. Στοχεύουν ουσιαστικά στον μειωμένο χρόνο νοσηλείας, την ανώδυνη και άμεση κινητοποίηση των ασθενών.