Τί είναι η  ελάχιστα επεμβατική τεχνική allinside;

  H τεχνική all-inside αποτελεί την εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στην χειρουργική αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Η επανάστατική  τεχνική all-inside υπερτερεί σημαντικά έναντι των παλαιότερων τεχνικών .Το βασικό  πλεονέκτημα  της τεχνικής είναι το γεγονός ότι η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού  επιτυγχάνεται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα.

  Ποιά τα πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής τεχνικής allinside;

  Ως τεχνική υπερτερεί για πολλούς λόγους, oι σημαντικότεροι των οποίων είναι:

  • Αποτελεί τεχνική όπου διενεργούνται μόνο αρθροσκοπικές πύλες (οπές μισού εκατοστού) χωρίς επιπλέον τομές.
  • Η αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου επιτυγχάνεται με την χρήση ενός τένοντα και μόνο αυτού.Σε όλες τις άλλες παλαιότερες τεχνικές για την δημιουργία του αυτομοσχεύματος θυσιάζονται δύο τένοντες είτε δημιουργούνται  σημαντικά ελλείμματα σε οστά.
  • Με την παραπάνω διαδικασία (διατηρούμε τους 2 από τους 3 τένοντες-στροφείς του γόνατος) επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σταθερότητα στο γόνατο και συνεπώς δεν επηρεάζεται η φυσιολογική κινηματική του.
  • Το βασικό πλεονέκτημα είναι η σταθεροποίηση του μοσχεύματος μέσα σε σύρραγγες μονής εισόδου(closed-socket tunnels).Διαταράσσεται λιγότερο η αρχιτεκνονική των οστών καθώς ανοίγονται μικρότερες σύραγγες στα οστά. Πρακτικά αυτό δημιουργεί μικρότερη αιμορραγία (ενδοαρθρικά ) και συνεπάγεται λιγότερο πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση.
  • Το αυτομόσχευμα λαμβάνεται από την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος και επομένως δεν εμφανίζεται καθόλου πόνος κατά το γονάτισμα (όπως με τη χρήση του επιγονατιδικού τένοντα) καθώς επίσης δεν υπάρχουν μεγάλες τομές σε εμφανή σημεία του γόνατος (λήψη οπισθίων μηριαίων και επιγονατιδικού) με ασύγκριτα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
  • ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ (καθώς θυσιάζεται ένας από τους 3 τένοντες που χρησιμοποιούνται ως μόσχευμα)
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ(διατηρούμε 2 απο τους 3 στροφείς του γόνατος)
  • ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΟΜΕΣ(γιατί η περιοχή λήψης του μοσχεύματος είναι λιγότερο τραυματική)
  • ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ (οι σύρραγγες είναι μικρότερες και δεν επικοινωνούν με τον εξωαρθρικό χώρο).Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος φλεγμονής.
  • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ με την ηλικία.Οι ανοικτές επιφύσεις(περιοχές ανάπτυξης) στα παιδιά δεν επηρεάζονται απο την τεχνική.
  • ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ λόγω των λιγότερων και μικρότερων τραυμάτων.