Η άσκηση επαγγελματική ή μη θωρακίζει τον οργανισμό αλλά δυστυχώς ενέχει αρκετούς κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση οι τραυματισμοί απειλούν όσους ασκούνται και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τις υπερβολές Τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι είτε από άγνοια είτε από υπερβολή.

    Oι τραυματισμοί που παθαίνουν οι ασκούμενοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους οξείς τραυματισμούς (όπως ένα κάταγμα ή ένα διάστρεμμα) και στους τραυματισμούς λόγω υπέρχρησης, που εκδηλώνονται σταδιακά και είναι το επακόλουθο επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών σε τένοντες, μύες οστά ακόμα και στις αρθρώσεις.

    Σε γενικές γραμμές, οι μικροτραυματισμοί στα κάτω άκρα μπορούν να αποφευχθούν αν φροντίσουμε έγκαιρα για την θεραπεία τους, αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, το πρωτόκολλο PRICE ( Prevention-Rest, Ice, Compression, Elevation =Προστασία-Ξεκούραση, Πάγος, Πίεση, Ανύψωση ) είναι η απάντηση.

    Αν όμως είναι κάτι πιο σοβαρό και ο πόνος επιμένει, τότε η ιατρική φροντίδα είναι επιβεβλημένη.

    Στους οξείς τραυματισμούς η θεραπεία εξατομικεύεται και επέρχεται ίαση μέσα από συγκεκριμένες θεραπείες και πρωτόκολλα αποκατάστασης.

    Στον αντίποδα όμως, των κακώσεων εκείνων που συμβαίνουν από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς (υπέρχρηση) σε αθλητές και ασκούμενους ο κλάδος της ορθοβιολογίας-φαρμακολογίας εμπλούτισε τη φαρέτρα μας με σύγχρονες, ανώδυνες και αποτελεσματικές θεραπείες.