Μετά την επέμβαση υπάρχει τραύμα (άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο).Κάποια τραύματα θεραπεύονται χρησιμοποιώντας ράμματα, μεταλλικά ή άλλου είδους απορροφήσιμα και μη . Στην περιοχή της τομής συνηθέστερα τοποθετείται επίθεμα ή επίδεση για την προστασία του τραύματος .
  Συνήθως η αφαίρεση των ραμμάτων δεν είναι επίπονη και το χρονικό διάστημα που διατηρούνται τα ράμματα  εξαρτάται από το είδος της επέμβασης (ανοικτά ή αρθροσκοπικά ), την επουλωτική ικανότητα του οργανισμού, τη θέση της τομής και τον τρόπο συρραφής.
  Παρά το γεγονός ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οι γενικές αρχές είναι οι εξής:
  Στις επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται μεταλλικά ράμματα (clips) αφαιρούνται με ειδικό εξωλκέα μεταξύ 15ης-20ης ημέρας Τα ράμματα από άλλα υλικά (nylon)  αφαιρούνται στις 10-15 ημέρες μετά την επέμβαση. Στις ενδοδερμικές ραφές χρησιμοποιούμε απορροφήσιμα -εσωτερικά ράμματα που δεν χρειάζεται να τα αφαιρέσουμε. Όλες αυτές οι αρχές φυσικά εξαρτώνται από την επουλωτική διαδικασία του κάθε οργανισμού και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον θεράποντα ιατρό.
  Κάθε ράμμα με πύον ή  άλλη ένδειξη φλεγμονής (ερυθρότητα, πόνο ) θα πρέπει να αφαιρείται άμεσα.
  Το τραύμα μετά την επέμβαση χρειάζεται φροντίδα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει:
  1)να το διατηρείται καθαρό και στεγνό
  2)να φροντίζετε  το χειρουργημένο σκέλος  να βρίσκετε σε ανάρροπη θέση ,περιορίζοντας το οίδημα της περιοχής .
  3)να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση πόνου, ερυθρότητας, πύου και οιδήματος.