Το ορθό-σώμα (orthosoma) είναι ένα σύγχρονο ορθοπαιδικό κέντρο ελάχιστα παρεμβατικών τεχνικών για τη θεραπεία των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Στόχος του κέντρου μας η  υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών. Στα ιατρεία μας πραγματοποιούνται σύγχρονες τεχνικές ταχείας αποκατάστασης και επικουρικά διενεργείται υπερηχογράφημα που συμβάλλει ουσιαστικά σε πιο άμεση  διάγνωση αλλά κυρίως στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Με επίκεντρο τον ασθενή επενδύουμε στο ”η κίνηση είναι ζωή” και παρέχουμε σύγχρονες θεραπείες που βελτιώνουν την ποιότητα στην κίνηση σας.