Το γόνατο αποτελεί μια από τις μεγάλες φορτιζόμενες αρθρώσεις στο σώμα μας που επιβαρύνονται καθημερινά. Τα αίτια ποικίλουν και τις περισσότερες φορές είναι αδιευκρίνιστα. Το πλεονέκτημα σήμερα είναι πως διαθέτουμε ποικιλία τόσο στα διαγνωστικά όσο και στα θεραπευτικά μας μέσα.

    Η θεραπεία των παθήσεων του γόνατος διενεργείται με ατραυματικές τεχνικές που ποικίλουν.

    Ο ρόλος μας είναι να αξιολογήσουμε σωστά τον ασθενή και ανάλογα με την βαρύτητα της παθολογίας του να εφαρμόσουμε την κατάλληλη και περισσότερο ατραυματική τεχνική.

    Ήπιες εκφυλιστικές ή τραυματολογικές καταστάσεις θεραπεύονται στο ιατρείο με χρήση  βελόνης με την οποία διενεργούμε έγχυση ( βιολογικών ή μη παρασκευασμάτων).

    Μέτριας βαρύτητας παθολογικές καταστάσεις τις θεραπεύουμε με την χρήση ειδικής κάμερας που μέσω μικροσκοπικών οπών εισάγουμε στην άρθρωση.

    Ακόμη όμως και όταν η άρθρωση έχει υποστεί βαρύτατες βλάβες τις επιδιορθώνουμε μέσα από μικρές τομές.