Η χρήση σύγχρονων και καινοτόμων χειρουργικών τεχνικών έχει σαν στόχο το βέλτιστο χειρουργικό αποτέλεσμα, την ελαχιστοποίηση του χρόνου νοσηλείας και την ταχεία αποκατάσταση των ασθενών. 

    Μέσα από εξατομικευμένα πρωτόκολλα  προσαρμόζουμε το χειρουργείο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.  Οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας στοχεύουν στην άριστη λειτουργικότητα της άρθρωσης ώστε να επαναφέρουμε άμεσα και ανώδυνα την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα των ασθενών.

    Τα οφέλη από την μικρή παρεμβατικότητα στούς μύες και στα μαλακά μόρια ποικίλα.

    Εξασφαλίζουμε εκτός από τον μικρότερο τραυματισμό στους ιστούς, μικρότερη απώλεια αίματος και κατά συνέπεια λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο. Οι τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας προσφέρουν στους ασθενείς όχι απλά μία επέμβαση αλλά μια διαδικασία υπηρεσιών που αρχίζει από τις ανάγκες της πάθησης τους και τελειώνει με την ικανοποίηση και την βελτίωση στην ποιότητα της ζωής.