Οι νεες τεχνολογικές εξελίξεις στον ορθοπεδικό τομέα έχουν οδηγήσει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης  σε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
  Από την ανάπτυξη της τηλε-ιατρικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έως τη συνεχώς βελτιωμένη ιατρική τεχνολογία που ανοίγει το δρόμο, οι γιατροί αναζητούν πάντα νέους τρόπους προσαρμογής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών τους.
  Ακολουθούν έξι τεχνολογίες στον κόσμο της ορθοπεδικής που ανεβάζουν διαρκώς ταχύτητα.
  1. Διαδικτυακές επισκέψεις ορθοπεδικής
  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ασθενείς έμαθαν ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να λάβουν ποιοτική ιατρική περίθαλψη και η εικονική περίθαλψη παραμένει μια δημοφιλής επιλογή. Οι γιατροί μπορούν πλέον να παρέχουν ακομη και φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες τηλευγείας για την καλύτερη υποστήριξη των αναγκών των ασθενών.
  2. Ψηφιακά εργαλεία

   

  Τα εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία έχουν τη δύναμη να εκσυγχρονίσουν την υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, οι ορθοπεδικοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως οι ψηφιακές ακτινογραφίες, που φέρνουν αποτελέσματα στους ασθενείς μέσα σε λίγα λεπτά. Ενώ παλαιότερα οι ακτινογραφίες ήταν χρονοβόρες και δαπανηρές, η διαδικασία μπορεί τώρα να απλοποιηθεί.
  3. Βελτιωμένη τεχνολογία απεικόνισης
  Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιούνται σε χειρουργεία για πιο ακριβείς χειρουργικές επεμβάσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής εκτός του χειρουργείου.
  4. Συστήματα ιατρικής παρακολούθησης

  Πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν πλέον φορητούς ιχνηλάτες υγείας, όπως έξυπνα ρολόγια και ζώνες, που συλλέγουν πληροφορίες όπως καρδιακούς παλμούς και επίπεδα δραστηριότητας. Οι ορθοπεδικοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα παρακολούθησης που φοριούνται για να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες υγείας των ασθενών τους.
  5. Τρισδιάστατη εκτύπωση
  Η κατασκευή και η παραγωγή των ορθοπεδικών συσκευών μπορεί να είναι ακριβή και έγκαιρη. Ωστόσο, με την εφεύρεση της τρισδιάστατης εκτύπωσης, υπάρχουν νέοι τρόποι για τη δημιουργία συσκευών με πολύ πιο οικονομικό τρόπο. Οι γιατροί μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τρισδιάστατη εκτύπωση για να κατασκευάσουν αυτές τις συσκευές υγείας επί τόπου.
  6. Προώθηση της μη χειρουργικής ορθοπεδικής θεραπείας
  Υπάρχουν νέοι τρόποι αντιμετώπισης χρόνιων ορθοπεδικών παθήσεων με μη επεμβατικούς, μη χειρουργικούς τρόπους. Οι ενέσεις πλάσματος και η θεραπεία με βλαστοκύτταρα μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση στους ασθενείς χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.