Ορθοπαιδικές παθολογικές καταστάσεις χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων

  Μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης αποτελούν και οι ασθενείς εκείνοι που κατά την διάρκεια ενός τραυματισμού τους (στα πλαίσια του καθιερωμένου απεικονιστικού ελέγχου διερεύνησης της κάκωσης) βρίσκουμε κάτι το οποίο δεν αναζητούσαμε. Αυτό ονομάζεται “τυχαίο εύρημα” .Με βάση τα στατιστικά δεδομένα τα τυχαία ευρήματα (incidental findings) που προκύπτουν τόσο κατά την κλινική πράξη όσο και κατά την έρευνα στον ορθοπαιδικό ασθενή σπανίως είναι επικίνδυνα.

  Εντύπωση ωστόσο προκαλούν τα στατιστικά δεδομένα σε συνήθεις ορθοπαιδικές παθήσεις του πληθυσμού. Απεικονιστικές εξετάσεις όπως το υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία και η αξονική τομογραφία, εξελίσσονται συνεχώς και εφαρμόζονται καθημερινά. Η βελτίωση των παραπάνω μεθόδων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στην ανίχνευση τέτοιων ασυμπτωματικών παθολογικών καταστάσεων.

  Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) σε σχετική έρευνα που διενεργήθηκε σε 1211 ασθενείς (ηλικία 20-70 ετών), διαπιστώθηκε ασυμπτωματική προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου σε κάποιο επίπεδο.

  Σε διαφορετική έρευνα που διερευνήθηκε η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) παρατηρήθηκαν εκφυλλιστικές αλλοιώσεις των μεσοσπονδυλίων δίσκων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με ηλικιακό εύρος 20-80 ετών. Τα ποσοστά εντυπωσιάζουν καθώς ξεκινούν με το υψηλό ποσοστό του 37% σε ασθενείς ηλικίας 20 ετών και κορυφώνονται στο 96% στους ηλικιωμένους 80 ετών.

  Στην άρθρωση του ώμου σε σχετική μελέτη εξετάστηκαν 51 ασυμπτωματικοί άνδρες (ηλικίας 40-70 )οπου βρέθηκαν τα ακόλουθα: α) μερική ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου παρατηρήθηκε σε ποσοστό 22% β) πάχυνση αρθρικού θυλάκου βρέθηκε σε ποσοστό 78% γ) ενώ διάφορες άλλες παθολογικές καταστάσεις σε ποσοστό 96%

  Σε 2114 ασυμπτωματικά ισχία διαπιστώθηκε βλάβη του επιχείλιου χόνδρου σε ποσοστό 68% ενώ μηροκοτυλιαία πρόσκρουση με βλάβες τύπου CAM σε ποσοστό 37% και τύπου PINCER σε ποσοστό 67%.

  Στο γόνατο μελετήθηκαν 5397 ασθενείς οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την ηλικία σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών και η δεύτερη ηλικίας των 40 ετών και κάτω. Στο πρώτο γκρουπ εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα παρατηρήθηκε σε ποσοστά 19%-43% ενώ στο δεύτερο σε ποσοστό 4%-14%.Βλάβες του αρθρικού χόνδρου βρέθηκαν σε ποσοστό 43% σε ασθενείς ηλικιακή κατανομής >40 ετών ενώ σε ποσοστό 11% υπήρχαν και σε νεότερους ασθενείς με ηλικία <40 ετών. Ρήξη του μηνίσκου παρατηρήθηκε επίσης σε ποσοστό 19% των ασθενών ηλικίας >40 ετών ενώ σε ηλικίες <40 το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο, 4%.

  Σε 320 ασθενείς όπου υπεβλήθησαν σε μαγνητική τομογραφία ποδιού ένα ποσοστό 37% παρουσίαζε παθολογία στον πρόσθιο κνημοπερονιαίο σύνδεσμο του ποδιού. Επίσης σε ποσοστό 54% διαπιστώθηκαν ευρήματα συμβατά με νεύρωμα Morton’s.

  Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι πολλές από τις παθήσεις οι οποίες διαπιστώνονται ως τυχαία ευρήματα ενδεχομένως να είναι ασυμπτωματικές ή να μην αποτελούν το αίτιο αυτό που θα οδηγήσει τον ειδικό ορθοπαιδικό στην απόφαση για την χειρουργική τους αποκατάσταση.